Thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
64 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng những ngày tới

Bầu trời quang đãng 33°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:21

Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

8.76

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:21