Thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

Mưa
7.61 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
13.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
1.04 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
14.11 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
11.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
16.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
16.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
2.59 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
14.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
3.64 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
11.77 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
3.36 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
7.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
2.79 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
11.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
3.15 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
11.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

Mây cụm 27°

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:14

Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Gió

14.83 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:14