Thời tiết Đà Nẵng 15 ngày tới

Mưa
0.47 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
58 %
Gió
19.66 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa
0.49 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
61 %
Gió
17.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa
0.94 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
19.15 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa
0.12 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
24.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
53 %
Gió
24.12 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa
0.5 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
18.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
20.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa
1.08 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
19.4 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
17.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
17.82 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
20.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa
0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
19.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
54 %
Gió
20.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa
0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
17.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 15 ngày tới

Mây thưa 28°

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn

05:27 18:03

Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.54 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

2.59

Bình minh / Hoàng hôn

05:27
18:03