Thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
12.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
15.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
0.36 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
16.99 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
4.12 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
15.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
6.99 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
12.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
5.7 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
12.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
7.02 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
12.71 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
0.64 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
13.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
12.95 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
13.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
5.92 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
14.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
4.84 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
13.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa
7.68 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
13.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa
3.68 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
12.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa
3.89 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
11.77 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa
4.24 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
12.17 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa
1.18 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
12.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
15.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa
1.34 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
15.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:19
Mưa
0.35 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
71 %
Gió
16.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa
0.49 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
15.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
16.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
18.14 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
59 %
Gió
17.64 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
16.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
15.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa
0.72 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
10.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
1.34 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
11.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
3.58 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
13.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
5.75 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
14.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
3.1 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
17.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Xem thêm

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Mây thưa 30°

Mây thưa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:13

Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:13