Thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Mưa
7.61 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
13.03 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
1.04 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
14.11 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
11.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
16.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
16.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
2.59 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
14.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa
3.64 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
11.77 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
3.36 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
7.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
2.79 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
11.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa
3.15 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
11.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa
7.7 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
12.64 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa
25.03 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
17.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa
48.9 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
17.42 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa
11.49 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
12.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa
23.04 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
7.13 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa
78.19 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
3.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa
59.42 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
8.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:19
Mưa
17.04 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
10.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa
3.54 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
81 %
Gió
11.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa
1.37 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
13.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa
2.29 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
14 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa
2.59 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
15.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa
0.59 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
15.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
17.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
16.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
65 %
Gió
16.45 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
15.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
67 %
Gió
15.84 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
16.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
17.06 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Xem thêm

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Mây cụm 27°

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:14

Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

8 km

Gió

20.38 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:14