Thời tiết Bến Tre 15 ngày tới

Mưa
2.53 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
20.38 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa
0.32 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
17.5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa
0.14 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
16.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa
8.96 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
18.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa
5.76 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
18.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa
0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
23.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
21.24 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa
0.18 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
15.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa
0.47 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
19.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa
0.77 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
20.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa
0.68 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
17.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa
0.37 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
23.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
27.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa
0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
66 %
Gió
21.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa
0.12 mm
Áp suất
758.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
23.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36

Dự báo thời tiết Bến Tre 15 ngày tới

Mây đen u ám 25°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:57 17:31

Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.34 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:57
17:31