Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/32°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.34 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre theo giờ

Thời tiết Bình Đại - Bến Tre những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Gió
16.88 km/h
Khả năng có mưa
47 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Gió
11.34 km/h
Khả năng có mưa
48 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Gió
11.7 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Gió
15.62 km/h
Khả năng có mưa
35 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
81 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Đại - Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Đại - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Bình Đại - Bến Tre những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
1108.17
NH3
6.14
NO
1.13
NO2
22.28
O3
3.93
PM10
59.96
PM25
44.31
SO2
5.48

Bình minh / Hoàng hôn

05:57 AM
05:31 PM