Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/32°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
10.98 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre theo giờ

Thời tiết Châu Thành - Bến Tre những ngày tới

Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Gió
12.24 km/h
Khả năng có mưa
45 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Gió
10.76 km/h
Khả năng có mưa
95 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Gió
15.37 km/h
Khả năng có mưa
63 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Gió
9.29 km/h
Khả năng có mưa
56 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Gió
8.71 km/h
Khả năng có mưa
67 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Thành - Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Thành - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Châu Thành - Bến Tre những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1348.5
NH3
5.19
NO
3.44
NO2
28.45
O3
0.45
PM10
86.79
PM25
72.06
SO2
8.11

Bình minh / Hoàng hôn

05:58 AM
05:31 PM