Thời tiết Bến Tre 10 ngày tới

Mưa
1.17 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
17.57 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
18.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa
2.47 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
20.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa
0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
20.74 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa
0.74 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
16.7 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa
0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
19.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
79 %
Gió
18.86 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa
0.11 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
19.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa
0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
22.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa
0.91 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
23.69 km/h
Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35

Dự báo thời tiết Bến Tre 10 ngày tới

Mây đen u ám 25°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:58 17:31

Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.22 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:58
17:31