Mây đen u ám 25 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
23°/32°
Độ ẩm
89 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
11.34 km/h
Điểm ngưng
23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thành Phố Bến Tre - Bến Tre theo giờ

Thời tiết Thành Phố Bến Tre - Bến Tre những ngày tới

Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Gió
11.34 km/h
Khả năng có mưa
48 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Gió
11.7 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Gió
15.62 km/h
Khả năng có mưa
35 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Gió
10.8 km/h
Khả năng có mưa
81 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất
756.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Gió
6.73 km/h
Khả năng có mưa
57 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Bến Tre - Bến Tre những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém
Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.
CO
1348.5
NH3
5.19
NO
3.44
NO2
28.45
O3
0.45
PM10
86.79
PM25
72.06
SO2
8.11

Bình minh / Hoàng hôn

05:58 AM
05:31 PM