Thời tiết Thanh Ba - Phú Thọ ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
5.74 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Ba - Phú Thọ những ngày tới

Mưa cường độ nặng 32°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:44

Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

749.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.1 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.17

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:44