Thời tiết Tân Sơn - Phú Thọ ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
6.96 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
8.76 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
9.33 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Sơn - Phú Thọ những ngày tới

Mây đen u ám 33°

Mây đen u ám

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn

05:19 18:44

Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.06 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.85

Bình minh / Hoàng hôn

05:19
18:44