Thời tiết Tam Nông - Phú Thọ ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
6.64 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
7.78 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
7.78 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
8.17 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
8.48 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
4.23 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
7 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Nông - Phú Thọ những ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:44

Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:44