Thời tiết Phú Thọ - Phú Thọ ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
7.69 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
9.42 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
8.25 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
8.8 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
6.28 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
4.56 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
7.83 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ - Phú Thọ những ngày tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:44

Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.45 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:44