Thời tiết Lâm Thao - Phú Thọ ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
9.57 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
8.95 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Thao - Phú Thọ những ngày tới

Mưa vừa 32°

Mưa vừa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:43

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

749.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.18 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.17

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:43