Thời tiết Đoan Hùng - Phú Thọ ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
6.44 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
8.06 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
8.35 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
9.42 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
9.34 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
4.97 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
6.88 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đoan Hùng - Phú Thọ những ngày tới

Mây đen u ám 27°

Mây đen u ám

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:45

Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.08 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:45