Thời tiết Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa nhẹ 29°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

 • Thấp/Cao
  24°/29°
 • Độ ẩm
  85 %
 • Lượng mưa
  9.77 mm
 • Ngày/Đêm
  29°/24°
 • Sáng/Tối
  25°/27°
 • Áp suất
  756.81 mmhg
 • Gió
  7.92 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:39 PM

T2 29/05

Mây thưa 35°

Mây thưa

Cảm giác như 39°.

 • Thấp/Cao
  24°/35°
 • Độ ẩm
  47 %
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Ngày/Đêm
  35°/25°
 • Sáng/Tối
  25°/31°
 • Áp suất
  755.31 mmhg
 • Gió
  8.32 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:39 PM

T3 30/05

Mưa nhẹ 35°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 42°.

 • Thấp/Cao
  25°/35°
 • Độ ẩm
  63 %
 • Lượng mưa
  9.63 mm
 • Ngày/Đêm
  35°/26°
 • Sáng/Tối
  27°/29°
 • Áp suất
  753.81 mmhg
 • Gió
  6.37 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:39 PM

T4 31/05

Mưa nhẹ 33°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40°.

 • Thấp/Cao
  26°/33°
 • Độ ẩm
  80 %
 • Lượng mưa
  20.09 mm
 • Ngày/Đêm
  33°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  751.56 mmhg
 • Gió
  4.39 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:40 PM

T5 01/06

Mưa vừa 30°

Mưa vừa

Cảm giác như 37°.

 • Thấp/Cao
  27°/30°
 • Độ ẩm
  91 %
 • Lượng mưa
  41.39 mm
 • Ngày/Đêm
  30°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  750.81 mmhg
 • Gió
  5.11 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:14 AM 06:40 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Hà Giang 5 ngày tới

Bầu trời quang đãng 26°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:39

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:39