Thời tiết Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại

Mưa vừa 29°

Mưa vừa

Cảm giác như 36°.

 • Thấp/Cao
  25°/29°
 • Độ ẩm
  93 %
 • Lượng mưa
  29.54 mm
 • Ngày/Đêm
  29°/26°
 • Sáng/Tối
  26°/27°
 • Áp suất
  753.06 mmhg
 • Gió
  8.14 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:38 PM

T2 27/05

Mưa vừa 31°

Mưa vừa

Cảm giác như 38°.

 • Thấp/Cao
  25°/31°
 • Độ ẩm
  75 %
 • Lượng mưa
  15.3 mm
 • Ngày/Đêm
  31°/27°
 • Sáng/Tối
  25°/29°
 • Áp suất
  752.31 mmhg
 • Gió
  6.77 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:38 PM

T3 28/05

Mưa vừa 35°

Mưa vừa

Cảm giác như 42°.

 • Thấp/Cao
  27°/35°
 • Độ ẩm
  70 %
 • Lượng mưa
  14.74 mm
 • Ngày/Đêm
  35°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  750.06 mmhg
 • Gió
  5.58 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:39 PM

T4 29/05

Mưa vừa 32°

Mưa vừa

Cảm giác như 39°.

 • Thấp/Cao
  27°/32°
 • Độ ẩm
  87 %
 • Lượng mưa
  20.17 mm
 • Ngày/Đêm
  32°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  750.06 mmhg
 • Gió
  5.69 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:39 PM

T5 30/05

Mưa vừa 30°

Mưa vừa

Cảm giác như 37°.

 • Thấp/Cao
  27°/30°
 • Độ ẩm
  93 %
 • Lượng mưa
  27.46 mm
 • Ngày/Đêm
  30°/27°
 • Sáng/Tối
  27°/28°
 • Áp suất
  751.56 mmhg
 • Gió
  4.28 km/h
 • Bình minh/Hoàng hôn
  05:15 AM 06:40 PM

Nhiệt độ và Khả năng có mưa Hà Giang 5 ngày tới

Mây rải rác 24°

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:38

Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:38