Thời tiết Hà Giang 15 ngày tới

Mưa
35.38 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
6.88 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
36.43 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
7.67 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
28 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
6.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa
19.59 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
7.67 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa
22.11 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
6.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa
20.26 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
4.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa
8.96 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
5.65 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa
14.36 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
5.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa
16.38 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
6.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa
0.15 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
9.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa
0.54 mm
Áp suất
748.56 mmhg
Độ ẩm
60 %
Gió
10.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa
2.43 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
56 %
Gió
7.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa
18.28 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
76 %
Gió
5.11 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa
25.79 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
5.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa
16.63 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
84 %
Gió
5.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48

Dự báo thời tiết Hà Giang 15 ngày tới

Mây đen u ám 32°

Mây đen u ám

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:47

Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.59 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

11.32

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:47