Thời tiết Hà Giang 15 ngày tới

Mưa
9.77 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
7.92 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
47 %
Gió
8.32 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa
9.63 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
6.37 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa
20.09 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
80 %
Gió
4.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa
41.39 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
5.11 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa
39.9 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
5.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa
53.75 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
5.44 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa
39.71 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
5.8 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa
15.88 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
6.52 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa
14.43 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
12.1 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa
22.55 mm
Áp suất
759.06 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
10.15 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa
22.91 mm
Áp suất
759.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
7.78 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa
0.15 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
45 %
Gió
6.48 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa
7.73 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
3.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa
0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
8.75 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44

Dự báo thời tiết Hà Giang 15 ngày tới

Bầu trời quang đãng 26°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:39

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

756.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:39