Thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Mưa
9.44 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
7.49 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa
0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
47 %
Gió
8.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa
14.31 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
64 %
Gió
5.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa
22.51 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
4.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa
22.44 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
6.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa
18.67 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
7.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa
23.91 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
5.29 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa
34.14 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
4.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa
12.29 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
89 %
Gió
6.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa
9.29 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
62 %
Gió
6.34 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa
49.27 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
5.72 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa
100.6 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
99 %
Gió
8.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa
20.91 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
8.93 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa
6.47 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
63 %
Gió
6.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa
20.27 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
3.35 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa
14.85 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
83 %
Gió
6.3 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:45
Mưa
8.06 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
4.21 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:45
Mưa
1.28 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
46 %
Gió
5.54 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:45
Mưa
0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
44 %
Gió
8.39 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:46
Mưa
2.02 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
48 %
Gió
9.79 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:46
Mưa
10.48 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
78 %
Gió
5.11 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:46
Mưa
21.97 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
2.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Mưa
16.03 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
3.46 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
16.75 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
5.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
9.64 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
86 %
Gió
6.26 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
15.39 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
88 %
Gió
6.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
22.64 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
92 %
Gió
5.87 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
23.53 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
5.98 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa
25.92 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
5.9 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa
25.55 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
6.95 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Mây rải rác 26°

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:39

Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

86%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:39