Thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Mưa
29.54 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
8.14 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa
15.3 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
75 %
Gió
6.77 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa
14.74 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
70 %
Gió
5.58 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa
20.17 mm
Áp suất
750.06 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
5.69 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa
27.46 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
4.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa
35.98 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
96 %
Gió
6.19 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa
34.03 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
93 %
Gió
5.22 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa
26.06 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
5.36 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa
4.19 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
7.2 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa
0.79 mm
Áp suất
754.56 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
8.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa
7.5 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
6.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa
7.31 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
98 %
Gió
7.02 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa
3.28 mm
Áp suất
755.31 mmhg
Độ ẩm
94 %
Gió
5.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa
8.46 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
85 %
Gió
5.83 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa
20.42 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
6.41 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa
29.17 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
6.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa
19.22 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
98 %
Gió
4.68 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa
26.66 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
4.28 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:45
Mưa
26.5 mm
Áp suất
753.06 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
6.01 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:45
Mưa
10.74 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
8.6 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:45
Mưa
31.46 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
6.05 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:46
Mưa
11.75 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
73 %
Gió
9.61 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:46
Mưa
12.61 mm
Áp suất
750.81 mmhg
Độ ẩm
74 %
Gió
7.96 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:46
Mưa
5.54 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
82 %
Gió
5.33 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
3.99 mm
Áp suất
753.81 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
5.33 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
5.15 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
5.15 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
18.7 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
6.59 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
31.62 mm
Áp suất
752.31 mmhg
Độ ẩm
90 %
Gió
5.51 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:47
Mưa
49.67 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
97 %
Gió
5.62 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa
35.43 mm
Áp suất
751.56 mmhg
Độ ẩm
95 %
Gió
5 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Xem thêm

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Mây thưa 24°

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:38

Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

753.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:38