Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
76 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Triệu Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Mây đen u ám 29°

Mây đen u ám

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:19 18:39

Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.71 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

05:19
18:39