Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa ngày mai

Áp suất
756.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
58 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thường Xuân - Thanh Hóa những ngày tới

Bầu trời quang đãng 25°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

06:15 17:18

Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:15
17:18