Thời tiết Thường Xuân - Thanh Hóa ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
7.44 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thường Xuân - Thanh Hóa những ngày tới

Mưa nhẹ 26°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn

05:21 18:41

Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:21
18:41