Thời tiết Thọ Xuân - Thanh Hóa ngày mai

Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thọ Xuân - Thanh Hóa những ngày tới

Mây đen u ám 29°

Mây đen u ám

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:20 18:40

Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.36 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

05:20
18:40