Thời tiết Quan Sơn - Thanh Hóa ngày mai

Áp suất
757.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
58 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
46 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
72 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
100 %
Tầm nhìn
8.23 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quan Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Bầu trời quang đãng 25°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:19

Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

758.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.21 km/h

Điểm ngưng

21 °

UV

2.47

Bình minh / Hoàng hôn

06:17
17:19