Thời tiết Quan Sơn - Thanh Hóa ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
100 %
Tầm nhìn
7.71 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
100 %
Tầm nhìn
7.01 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
9.6 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
6.3 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
6.18 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
100 %
Tầm nhìn
5.81 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quan Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Mây đen u ám 24°

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

05:22 18:43

Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

753.06 mmhg

Tầm nhìn

6.94 km

Gió

1.51 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:22
18:43