Thời tiết Nông Cống - Thanh Hóa ngày mai

Áp suất
756.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
61 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nông Cống - Thanh Hóa những ngày tới

Bầu trời quang đãng 25°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:17

Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.58 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:13
17:17