Thời tiết Ngọc Lặc - Thanh Hóa ngày mai

Áp suất
756.81 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
60 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
755.31 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngọc Lặc - Thanh Hóa những ngày tới

Bầu trời quang đãng 27°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn

06:15 17:17

Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

75%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.34 km/h

Điểm ngưng

23 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:15
17:17