Thời tiết Nga Sơn - Thanh Hóa ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nga Sơn - Thanh Hóa những ngày tới

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:38

Thấp/Cao

27°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.58 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.8

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:38