Thời tiết Hoằng Hóa - Thanh Hóa ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoằng Hóa - Thanh Hóa những ngày tới

Mây đen u ám 30°

Mây đen u ám

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:38

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

12.1 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:38