Thời tiết Quan Hóa - Thanh Hóa ngày mai

Áp suất
757.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.81 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
758.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
60 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
756.06 mmhg
UV
50 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.81 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
3.22 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quan Hóa - Thanh Hóa những ngày tới

Bầu trời quang đãng 24°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn

06:17 17:18

Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/h

Điểm ngưng

22 °

UV

0.88

Bình minh / Hoàng hôn

06:17
17:18