Thời tiết Hà Trung - Thanh Hóa ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
8.53 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Trung - Thanh Hóa những ngày tới

Mưa vừa 25°

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:46 17:49

Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

16.96 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.34

Bình minh / Hoàng hôn

05:46
17:49