Thời tiết Tiền Hải - Thái Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
760.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiền Hải - Thái Bình những ngày tới

Mây đen u ám 18°

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:13

Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

73%

Áp suất

763.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.41 km/h

Điểm ngưng

13 °

UV

1.2

Bình minh / Hoàng hôn

06:14
17:13