Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiến Xương - Thái Bình những ngày tới

Mưa nhẹ 29°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:37

Thấp/Cao

28°/32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.84 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:37