Thời tiết Kiến Xương - Thái Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
7.58 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
2.89 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
4.21 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
6.96 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiến Xương - Thái Bình những ngày tới

Mưa vừa 27°

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:43 17:46

Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

85%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

9.97 km

Gió

13.79 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

1.7

Bình minh / Hoàng hôn

05:43
17:46