Thời tiết Hưng Hà - Thái Bình ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
61 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
60 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
79 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hưng Hà - Thái Bình những ngày tới

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:38

Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

15.59 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.09

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:38