Thời tiết Kiến An - Hải Phòng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
4.56 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
9.2 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kiến An - Hải Phòng những ngày tới

Mây thưa 29°

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:14 18:37

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.12 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:14
18:37