Thời tiết Hồng Bàng - Hải Phòng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
67 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
66 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Bàng - Hải Phòng những ngày tới

Mây thưa 31°

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:13 18:37

Thấp/Cao

27°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

16.67 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

0.12

Bình minh / Hoàng hôn

05:13
18:37