Thời tiết Hồng Bàng - Hải Phòng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Bàng - Hải Phòng những ngày tới

Mây cụm 28°

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:11

Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

16.67 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:11
17:11