Thời tiết Dương Kinh - Hải Phòng ngày mai

Áp suất
756.81 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Dương Kinh - Hải Phòng những ngày tới

Mây rải rác 29°

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:11

Thấp/Cao

25°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

756.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

23.33 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:11
17:11