Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
73 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
69 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
71 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
752.31 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

Mây thưa 31°

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:13 18:36

Thấp/Cao

27°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.12 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:13
18:36