Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
761.31 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
762.81 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
763.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồ Sơn - Hải Phòng những ngày tới

Mây đen u ám 19°

Mây đen u ám

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn

06:14 17:11

Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

68%

Áp suất

763.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

13 °

UV

2.63

Bình minh / Hoàng hôn

06:14
17:11