Thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
7.96 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
6.77 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
7.38 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
9.71 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
6.84 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
84 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Từ Sơn - Bắc Ninh những ngày tới

Mây rải rác 29°

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:40

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

752.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:40