Mây đen u ám 28 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 35°.

Thấp/Cao
23°/28°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
6.44 km
Gió
10.4 km/h
Điểm ngưng
26 °
UV
0.26

Nhiệt độ

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh theo giờ

Thời tiết Tiên Du - Bắc Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất
757.56 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Gió
15.44 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Gió
12.78 km/h
Khả năng có mưa
98 %
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất
759.81 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Gió
13.64 km/h
Khả năng có mưa
100 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất
759.06 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Gió
11.59 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất
758.31 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Gió
15.77 km/h
Khả năng có mưa
29 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Du - Bắc Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiên Du - Bắc Ninh những ngày tới

Lượng mưa Tiên Du - Bắc Ninh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
700.95
NH3
7.03
NO
1.61
NO2
20.74
O3
5.81
PM10
61.41
PM25
55.91
SO2
12.52

Bình minh / Hoàng hôn

05:45 AM
05:48 PM

Tin tức mới nhất

Xem tất cả
  • Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 27/09/2023
    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 27/09/2023
  • Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24/09/2023
    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24/09/2023
  • Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/09/2023
    Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/09/2023