Thời tiết Quế Võ - Bắc Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
80 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
61 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
9.59 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quế Võ - Bắc Ninh những ngày tới

Mưa cường độ nặng 31°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:40

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

14.87 km/h

Điểm ngưng

24 °

UV

0.5

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:40