Thời tiết Lương Tài - Bắc Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
87 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
62 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
78 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lương Tài - Bắc Ninh những ngày tới

Mưa nhẹ 31°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:15 18:39

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

18.22 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.06

Bình minh / Hoàng hôn

05:15
18:39