Thời tiết Gia Bình - Bắc Ninh ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
758.31 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
8.12 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
759.06 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
757.56 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
757.56 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
759.06 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Bình - Bắc Ninh những ngày tới

Mây đen u ám 28°

Mây đen u ám

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:45 17:47

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

3.94 km

Gió

7.52 km/h

Điểm ngưng

28 °

UV

0.6

Bình minh / Hoàng hôn

05:45
17:47