Thời tiết Bắc Ninh 7 ngày tới

Mưa
58.81 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
91 %
Gió
11.09 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa
18.39 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
87 %
Gió
9.18 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa
2.96 mm
Áp suất
757.56 mmhg
Độ ẩm
72 %
Gió
7.16 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa
5.39 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
77 %
Gió
6.23 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa
0.82 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
68 %
Gió
6.08 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa
1.48 mm
Áp suất
756.81 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
7.81 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa
2.04 mm
Áp suất
756.06 mmhg
Độ ẩm
69 %
Gió
10.91 km/h
Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 7 ngày tới

Mây đen u ám 26°

Mây đen u ám

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn

05:45 17:48

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

757.56 mmhg

Tầm nhìn

6.13 km

Gió

10.44 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.26

Bình minh / Hoàng hôn

05:45
17:48