Thời tiết Văn Yên - Yên Bái ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
8.97 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
5.04 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Yên - Yên Bái những ngày tới

Mưa cường độ nặng 31°

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:19 18:47

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.14 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

05:19
18:47