Thời tiết Văn Chấn - Yên Bái ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
94 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
5.87 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
7.24 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Văn Chấn - Yên Bái những ngày tới

Mưa vừa 27°

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn

05:20 18:47

Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:20
18:47