Thời tiết Nghĩa Lộ - Yên Bái ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
95 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
5.64 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
9.93 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái những ngày tới

Mưa nhẹ 30°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn

05:20 18:47

Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

5 km/h

Điểm ngưng

27 °

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

05:20
18:47