Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
2.79 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
100 %
Tầm nhìn
2.41 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
100 %
Tầm nhìn
1.53 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
1.5 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
755.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
8.82 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.06 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
0.99 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
756.81 mmhg
UV
100 %
Tầm nhìn
0.73 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mù Căng Chải - Yên Bái những ngày tới

Mây đen u ám 19°

Mây đen u ám

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn

05:21 18:49

Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

755.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

19 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:21
18:49