Thời tiết Mù Căng Chải - Yên Bái ngày mai

Áp suất
762.81 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
2.02 km
Áp suất
762.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
2.07 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
2.11 km
Áp suất
764.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
761.31 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
99 %
Tầm nhìn
2.36 km
Áp suất
763.56 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
3.29 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mù Căng Chải - Yên Bái những ngày tới

Mây đen u ám 11°

Mây đen u ám

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn

06:28 17:20

Thấp/Cao

10°/17°

Độ ẩm

97%

Áp suất

764.31 mmhg

Tầm nhìn

3.43 km

Gió

2.09 km/h

Điểm ngưng

10 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

06:28
17:20