Thời tiết Lục Yên - Yên Bái ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
98 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
93 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
96 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
97 %
Tầm nhìn
6.35 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lục Yên - Yên Bái những ngày tới

Mây đen u ám 29°

Mây đen u ám

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn

05:18 18:47

Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

750.81 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:18
18:47