Thời tiết Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
86 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
750.81 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
67 %
Tầm nhìn
7.88 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
85 %
Tầm nhìn
3.8 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
90 %
Tầm nhìn
8.3 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc những ngày tới

Mưa vừa 32°

Mưa vừa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:42

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

749.31 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.79 km/h

Điểm ngưng

25 °

UV

0.77

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:42