Thời tiết Sông Lô - Vĩnh Phúc ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
7.24 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
6.2 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
9.47 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
8.15 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Lô - Vĩnh Phúc những ngày tới

Mây đen u ám 29°

Mây đen u ám

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:43

Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.17 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:43