Thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.81 mmhg
UV
82 %
Tầm nhìn
10 km
Áp suất
751.56 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
81 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
63 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
750.06 mmhg
UV
68 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
83 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
8.28 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc những ngày tới

Bầu trời quang đãng 31°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn

05:16 18:42

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

750.06 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

18.5 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0.14

Bình minh / Hoàng hôn

05:16
18:42