Thời tiết Lập Thạch - Vĩnh Phúc ngày mai

Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
92 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
89 %
Tầm nhìn
10 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.81 mmhg
UV
77 %
Tầm nhìn
6.45 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
752.31 mmhg
UV
70 %
Tầm nhìn
6.14 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
751.56 mmhg
UV
75 %
Tầm nhìn
5.88 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
753.06 mmhg
UV
88 %
Tầm nhìn
9.51 km
Lượng mưa (1h/3h)
0 mm / 0 mm
Áp suất
754.56 mmhg
UV
91 %
Tầm nhìn
10 km

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lập Thạch - Vĩnh Phúc những ngày tới

Mây đen u ám 29°

Mây đen u ám

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn

05:17 18:43

Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

751.56 mmhg

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.26 km/h

Điểm ngưng

26 °

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

05:17
18:43